Увійти

Про Центр

Центр гуманітарної освіти НАН України

Центр гуманітарної освіти НАН України (ЦГО) створений на підставі Постанови Президії Академії наук України № 251 від 25.09.1991 р. Згідно Постанови Президії НАН України №280 16.07.1997 р. “Про виведення Центру гуманітарної освіти НАН України зі складу установ Відділення історії, філософії та права НАН України”. Центр підпорядковано безпосередньо Президії НАН України. Науково-методичне керівництво дослідницькою діяльністю Центру гуманітарної освіти НАН України залишається за Відділенням історії, філософії та права НАН України.

Основним завданням ЦГО є підготовка аспірантів та здобувачів НАН України до складання кандидатського іспиту з філософії, прийом кандидатських та вступних іспитів до аспірантури, а також здійснення наукових досліджень в галузі соціогуманітарних наук, зокрема філософських.

ЦГО здійснює підготовку аспірантів з спеціальностей онтологія, гносеологія і феноменологія; філософія права; соціальна філософія і філософія історії; історія філософії.

ЦГО НАН України складається з двох основних підрозділів: кафедри філософії і кафедри філософії науки та культурології. В структуру ЦГО також входить навчальна частина, науково-методичний кабінет та філії ЦГО: Дніпропетровська, Донецька, Львівська, Одеська, Харківська.При ЦГО діє Лабораторія постнекласичних методологій (керівник – професор В.В.Кізіма), яка об’єднує дослідників не тільки установи, але і інших установ НАН України, в тім колі і неакадемічних.

Центр гуманітарної освіти НАН України координує свої наукові дослідження з Інститутом філософії НАН України імені Г.С. Сковороди, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Київським педагогічним університетом імені М. Драгоманова, Інститутом вищої освіти АПН України та ін. Важливим напрямком діяльності Центру гуманітарної освіти НАН України є інтеграція наукових досліджень і освіти, що відбувається на рівні державних та недержавних освітніх установ і наукових товариств, а також на рівні різних програм і проектів.