Увійти

Всеукраїнська науково-філософська конференція на тему: «Гуманітарні інновації, їх особливості та роль в сучасному житті суспільства»


Національна академія державного управління політичними Кафедра державної політики та управління політичними процесами Національна академія наук України Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди процесами при Президентові України Національна академія педагогічних наук Українське синергетичне товариство Центр гуманітарної освіти Інститут обдарованої дитини Українське товариство сприяння соціальним інноваціям запрошують науковців, викладачів, докторантів і аспірантів різних галузей знань і практик, всіх, кого цікавлять сучасні проблеми гуманітарної інноватики, міждисциплінаризації та трансдисциплінарізації пізнання і діяльності, взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-філософської конференції на тему: «Гуманітарні інновації, їх особливості та роль в сучасному житті суспільства» . Присвячується 20-ій річниці Лабораторії постнекласичних методологій при ЦГО НАН України та 30-му випуску журналу Лабораторії «TotallogyXXI. Постнекласичні дослідження». Конференція відбудеться 17-18 травня 2013 р. у Центрі гуманітарної освіти НАН України (Київ, вул..Трьохсвятительська, 4, к.121. будинок Інституту філософії). Мета конференції – обговорити специфіку гуманітарних інновацій і сучасне їх значення, пов’язане з дефіцитом гуманістичних смислів у сучасному житті, потребами міждисциплінарного та трансдисциплінарного наукового пізнання і складними комплексними проектами суспільного життя. На обговорення виносяться питання, аналіз яких може здійснюватися як на загальнофілософському рівні, так і на прикладах розвитку конкретних сфер пізнання та практичної діяльності: 1. Специфіка гуманітарних інновацій: - гуманітарні інновації як смисло- та ціннісно-породжуючий процес та його закономірності; - антропо- і соціо- центрична сутність гуманітарних інновацій - особливості інновацій в гуманітарних науках; - гуманітарні інновації і соціальні експерименти: спільне і відмінне; - позитивні результати і негативні наслідки гуманітарних інновацій, їх -стимулювання інноваційних проектів розвитку міжнародного співробітництва та вироблення планетарних імперативів гармонійного життя людства. 2. Гуманітарні інновації у житті людини та суспільства: - життєвий шлях людини і суспільства як постійні інноваційні процеси; - збереження цілісності і гармонійної єдності людини, суспільства і природи як предмет гуманітарних інновацій; - світоглядна і смислопороджуюча роль гуманітарних інновацій в соціально-політичній, економічній, науково-технічній сферах життя суспільства; - методологічне значення гуманітарної експертизи як засобу забезпечення гуманістичної спрямованості життя та запобігання соціальним загрозам та ризикам; - роль гуманітарних інновацій в розвитку та впровадженні міждисциплінарних та трансдисциплінарних наукових проектів; - сприяння об’єднанню виробничих, наукових, університетських структур різних форм власності, створення інноваційних кластерів як механізмів реалізації стратегічних напрямків інноваційної діяльності. 3. Роль гуманітарних інновацій в міжнародному і глобальному житті: - гуманітарні інновації як засіб розвитку взаємопорозуміння і недопущення ризиків і криз соціокультурної, релігійної і національно-етнічної несумісності; - стимулювання інноваційних проектів розвитку міжнародного співробітництва та вироблення планетарних імперативів гармонійного життя людства. Для участі в конференції необхідно до 25 квітня 2013 р. надіслати на адресу Оргкомітету конференції: заявку з відомостями про учасника (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, телефон та ел.адреса для зв’язку). Статті учасників будуть після конференції видані в науковому журналі «Totallogy-XXI. Постненкласичні дослідження», що включений ДАК України до переліку спеціалізованих наукових видань. Статті мають відповідати вимогам ДАК до наукових публікацій. При наявності готових статей вони можуть бути передані до редакції під час реєстрації на конференції. Вартість однієї сторінки (2800 зн. з проб.) 15грн. При реєстрації кожний учасник вносить організаційний внесок 75 грн. Проживання Оргкомітет не забезпечує. Заявки і інформацію про автора надсилати на адресу голови Оргкомітету Кізіми Володимира Вікторовича за адресою vkizima@i.ua , або ученому секретарю Оргкомітету Юліані Володимирівні Балясовій за адресою: totallogy@gmail.com Тел.. для довідок: (044) 278-30-13 (Юлія Всеволодівна)