Увійти

27–28 листопада 2015 року буде проведена ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ»


Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Товариство російської філософії при Українському філософському фонді

Філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Філософський факультет Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Кафедра філософії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Міністерство освіти і науки України

Центр гуманітарної освіти НАН України

Кафедра філософії і педагогіки Національного гірничого університету

Філософський факультет Прикарпатського національного університету 

ВСЕУКРАЇНСЬКУ НАУКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ

«ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ»

з нагоди Всесвітнього Дня Філософії – World Philosophy Day (UNESCO) 2015

До обговорення пропонуються наступні теми:

Методологія й методика історико-філософського дослідження; Історія філософії – філософія – наука – світогляд; Метафізика духовної культури: ментальність, мова, історія і філософія; Глибини та горизонт(и), центр(и) та периферії вітчизняної духовної культури; Етос вітчизняної духовної культури; Діалектика локального й загального, «вітчизняного» та «зарубіжного»  Простір духовної культури: межі та перспективи; Етичне й естетичне у вітчизняній духовній культурі; Вітчизняна духовна культура на перетині світів, культур і цивілізацій; Множинність світів і парадигм вітчизняної духовної культури  Спадкоємність і конфлікт поколінь у вітчизняній духовній культурі та  Філософія історії та історія філософії у вітчизняній духовній культурі; Російська і українська філософія в історії та сучасності;

 

Інституціональний вимір філософського життя (освіта, наука, періодика).

 

Заявки на участь (тему доповіді та довідку про автора) подавати до 1 листопада 2015 року на 

 

кафедру філософії і соціально-політичних дисциплін Полтавського національного технічного 

 

університету імені Юрія Кондратюка за адресою: 

 

36011, Україна, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24, ауд. 202-П, зав. кафедри Аляєву 

 

Геннадію Євгеновичу; e-mail: gealyaev@mail.ru; телефон для зв’язку: +380500759477.

 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

 

За результатами конференції буде здійснена публікація збірки матеріалів у неперіодичному 

 

науковому виданні «Вісник Товариства російської філософії». Тексти статей (0,5–1 др. л., або до 

 

20–40 тис. знаків) в електронному і роздрукованому вигляді можна надіслати разом із заявкою на 

 

участь, або подати під час роботи конференції. Форматування текстів здійснюється редакцією.

 

Оргкомітет залишає за собою право відбору й редагування отриманих матеріалів. Доповіді, 

 

що надійшли до оргкомітету й були прийняті до опублікування, а також проект програми 

 

конференції будуть розміщені для ознайомлення й обговорення з 1 жовтня 2015 р. на сайті 

 

Товариства російської філософії при Українському філософському фонді: http://www.orf-

 

Організаційний внесок становить 200 грн. (форма оплати доводиться додатково).

 

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування, 

 

тощо), здійснюються учасниками власним коштом, або за рахунок організації, що відряджає.

 

Оплата публікації здійснюється в розмірі 25 грн. за 1 стор. тексту (2 тис. знаків).

 

в історії вітчизняної духовної культури та філософії;

 

та їх відображення в історії філософії;

 

Культурна програма передбачає екскурсії історико-культурними місцями Полтави.