Круглий стіл «Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи»

Поділитися: 

У рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація» (6–8 жовтня 2015) відбувся круглий стіл «Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи».

У заході взяли участь 30 фахівців – представників наукових та спеціальних бібліотек України, а також архівних й інших профільних установ нашої держави.

В обговоренні завдань та перспектив збереження бібліотечних фондів у процесі формування електронних бібліотечних ресурсів взяли участь науковці та фахівці із Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника, Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського, Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки ім. В.Г. Заболотного, Державної науково-технічної бібліотеки України, Національної історичної бібліотеки України, наукових бібліотек Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана, Національного авіаційного університету, Національного науково-дослідного реставраційного Центру України,  бібліотек науково-дослідних установ НАН України (Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України), а також спеціалісти Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України. 

Учасники круглого столу розглянули, зокрема:

  • традиційні завдання та інноваційні перспективи з організації діяльності по збереженню фондів, що базуються на послідовності принципів та взаємозалежних окремих складових для виpішення  універсальної проблеми стабілізації фактичного фізичного стану фондів бібліотеки;
  • результати досліджень основних властивостей паперу документів та прогнози їх довговічності;
  • технологічні аспекти з консервації бібліотечних документів нестандартних форматів;
  • значення екології книгосховищ в умовах бібліотечного середовища;
  • реставраційні підходи для відновлення деструктованого рукописного документа;
  • результати обстежень та консервації раритетних документів НБУВ для забезпечення їх збереження;
  • перспективи збереження бібліотечних фондів на прикладі роботи інших спеціалізованих бібліотек.

Особливу увагу учасники круглого столу звернули на необхідність вирішення питань обміну досвідом з питань забезпечення збереження бібліотечних фондів, всебічного розвитку серед бібліотек різних форм інтеграції та кооперації, а також підвищення обізнаності персоналу у питаннях збереження та захисту фондів шляхом проведення різних форм навчань - семінарів-практикумів, круглих столів, науково-практичних  занять. На думку учасників заходу, ці навчання мають охоплювати цілий ряд як загальних питань, пов’язаних із зазначеною проблемою: збереження фондів у несприятливих екологічних умовах, під час надзвичайних ситуацій, збройних конфліктів, терористичних актів,  так і конкретних рекомендацій стосовно фазової консервації, відновлення документів з ослабленою матеріальною основою, підтримання нормативних режимів зберігання фондів та ін.  

Учасники круглого столу прийняли активну участь в обговоренні зазначених питань, підтримали проект рекомендацій Міжнародної наукової конференції та запропонували активізувати співпрацю у галузі збереження та консервації документів у бібліотеках, музеях та архівах України на основі двосторонніх чи багатосторонніх угод. Також були висловлені пропозиції ініціювати вирішення стратегічних напрямків організації системної діяльності бібліотек та інших установ зі збереження бібліотечних та архівних фондів України на державному рівні шляхом створення нової загальноукраїнської програми в рамках сучасного реформування бібліотечної справи.

Центр консервації і реставрації НБУВ

Фотоматеріали: