Здобутки партнерської взаємодії в збереженні національного надбання: доповідь НБУВ на засіданні президії Національної академії педагогічних наук України

Поділитися: 

28 жовтня 2015 р. на засіданні президії Національної академії педагогічних наук України розглянули питання про стан та перспективи виконання державної програми зі збереження національного надбання в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського та Педагогічному музеї України.

З доповіддю про участь Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у партнерській взаємодії з Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В.О. Сухомлинського та Педагогічним музеєм України у забезпеченні збереження наукових об’єктів, що становить національне надбання України, виступила заступник генерального директора з наукової роботи НБУВ Людмила Муха.

Вона відзначила, що сучасна бібліотека як соціальний інститут суспільства увійшла в нову фазу розвитку. Бібліотека повинна забезпечити найширшу доступність до своїх ресурсів.  Але обов’язковою умовою доступності накопичених у бібліотеках інформаційних ресурсів є належний стан їх збереження, як запорука повноцінного використання  їх користувачами не лише сьогодні, а й у майбутньому. Саме на реалізацію цих завдань спрямована діяльність спеціалізованих підрозділів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, зокрема – Центру консервації і реставрації (ЦКР) та Інституту книгознавства НБУВ.

Доповідач підкреслила, що збереження та дослідження рідкісних видань  є пріоритетним напрямом партнерської взаємодії фахівців НБУВ та ДПНБ України ім. В.О. Сухомлинського. Так, за десять років у ЦКР НБУВ було відреставровано 386 книжок, виконано дезінфікаційні заходи та хімічне оброблення для 22-х видань із фонду ДПНБ України ім. В.О. Сухомлинського з використанням сумісних нейтральних реставраційних матеріалів та сучасних фунгіцидів. У рамках співпраці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського з Педагогічним музеєм України фахівці Центру консервації і реставрації відреставрували 57 од. зб. стародруків та рідкісних видань, а відділ стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства НБУВ виконав  наукову експертизу 198 од. зб. музейних фондів.

У виступі Л. Мухи була також відзначена спільна робота фахівців НБУВ та ДПНБ України ім. В.О. Сухомлинського з розроблення організаційних, наукових, та науково-методичних документів для створення об’єднаного електронного ресурсу рідкісних видань України з метою надання широкого доступу до інформаційних ресурсів книгозбірень України.

Не менш плідною є й науково-дослідна співпраця: організація та проведення міжнародних тематичних наукових конференцій, круглих столів, семінарів та виставок. Важливою ланкою співпраці є обмін професійним досвідом з питань забезпечення збереження рухомих пам’яток культури між ДПНБ України ім. В.О. Сухомлинського та НБУВ.

Прес-служба НБУВ 
за інформацією Центру консервації і реставрації НБУВ