Триває обговорення результатів виконання відомчих науково-дослідних проектів НБУВ

Поділитися: 

У Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського триває обговорення річних звітів про виконання відомчих науково-дослідних проектів. На черговому розширеному засіданні  Вченої ради НБУВ, що відбулося 1 грудня,  обговорили результати виконання у 2015 році двох відомчих науково-дослідних проектів.

Про результати першого року реалізації науково-дослідного проекту «Екологічні та технологічні питання уповільнення процесів старіння паперових носіїв інформації в умовах бібліотечного середовища» (термін виконання: 2015–2017 рр.) доповіла науковий керівник проекту, заступник генерального директора з наукової роботи НБУВ Людмила Муха.

Упродовж першого року наукового дослідження його учасники виконали низку робіт:

 • сформували джерельну базу;
 • організували моніторинг стану збереження фондів у бібліотеках науково-дослідних установ НАН України;
 • розробили та апробували нову методику вивчення стану бібліотечних фондів, за якою обстежили фонди та надали науково-обґрунтовані рекомендації 5-ом бібліотекам;
 • продовжили науково-експериментальне дослідження екологічно безпечних дезінфікаторів паперових носіїв інформації спільно з Інститутом мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України;
 • виконали науково-прикладні обстеження документів відділу стародруків та рідкісних видань Інституту книгознавства та відділу фондів рукописної спадщини Інституту рукопису (151 док.);
 • поповнювали бази даних «Збереження унікальних документів», «Екологічний паспорт книгосховищ», «Моніторинг температурно-вологісного режиму книгосховищ НБУВ».

Науковий керівник відомчого науково-дослідного проекту «Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів як складова формування вітчизняного інтегрованого інформаційного простору» (термін виконання: 2014–2016 рр.), завідувач відділу наукової організації бібліотечно-інформаційних процесів  НБУВ Надія Стрішенець прозвітувала про результати наукових досліджень поточного року.

У рамках наукової теми, зокрема:

 • продовжується вивчення нового Міжнародного стандарту каталогізування  «Опис та доступ до ресурсу» (RDA), можливостей його перекладу українською мовою та використання у бібліотеках України;
 • за результатами аналізу тенденцій міжнародного документообміну напрацьовані рекомендації з його удосконалення; підготовлено до друку покажчик «Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2013–2014 рр.);
 • виконується робота щодо вдосконалення класифікаційної інформаційно-пошукової мови НБУВ шляхом подальшого розроблення окремих розділів Робочих таблиць ББК; завершується підготовка «Скороченого варіанта Рубрикатора НБУВ» для спеціалізованих підрозділів НБУВ та наукових бібліотек з невеликими фондами;
 • досліджується можливість консервування традиційних карткових каталогів та умов переходу до електронного каталогу;
 • сформовано науково-методичні підходи до формування електронного каталогу ретроспективної частини фонду журналів та продовжуваних видань минулих століть;
 • проведено анкетування з метою вивчення рівня задоволення інформаційних запитів користувачів документами основного фонду зберігання.

Окреслюючи основні напрацювання за напрямами дослідження, доповідач загострила увагу присутніх на недостатньому кадровому забезпеченні наукового проекту.

Результати означених вище наукових досліджень репрезентовані у публікаціях та виступах під час численних наукових заходів.

Учасники засідання також затвердили тему дисертаційного дослідження старшого наукового співробітника відділу джерелознавства Інституту рукопису НБУВ Вікторії Горєвої; заслухали звіт про результати атестації наукових працівників НБУВ (атестаційна комісія №1); схвалили до друку низку рукописів та обрали на посади наукових працівників за конкурсом.

Прес-служба НБУВ